Inschrijven en verhuizen

Inschrijving

Wanneer u nieuw in deze regio bent komen wonen of wanneer u binnen Alphen aan den Rijn bent verhuisd en nu in ons postcodegebied 2408 woont, kunt u zich als nieuwe patiënt bij ons aanmelden. Voorafgaand aan inschrijving kunt u via de assistente een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de arts. Onder het tabblad “Inschrijven” vindt u hierover aanvullende informatie.

Verhuizing

Indien u overgaat naar een andere huisartspraktijk dient u uw medisch dossier persoonlijk te komen ophalen. Tevens zullen wij u vragen een bewijs van ontvangst te tekenen. Het is ons niet toegestaan fysieke dossiers via de post te versturen. Het elektronisch medisch dossier kan over het algemeen digitaal naar uw nieuwe huisarts worden verstuurd.

Bij verhuizing naar een ander postcodegebied binnen deze gemeente kunt u gezien de afstand worden verzocht zich te laten overschrijven naar een huisarts in het desbetreffende deelgebied. Wanneer u naar een andere gemeente verhuist dient u zich aldaar opnieuw te laten inschrijven.