Klachtenregeling

Wij streven er naar om ons werk zo goed mogelijk te doen. Als u van mening bent dat iets niet goed is gegaan, aarzelt u dan vooral niet om dit aan ons kenbaar te maken. Wij willen dit graag weten om in samenspraak waar mogelijk veranderingen aan te brengen.

Wanneer u niet voldoende tevreden bent met de bemiddeling van uw klacht dan kunnen wij andere klachtmogelijkheden toelichten en/of adviseren. Indien u advies van buitenaf wenst dan kunt u zich in dit geval wenden tot een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht. Deze functionaris is onafhankelijk en wat u vertelt is vertrouwelijk. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken op de website van DOKh.
Wanneer u met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris er niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht aanvragen bij de Geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiëntenorganisatie en uit leden namens huisartsen.

De Wet Klachtenregeling cliënten zorgsector schrijft voor dat iedere zorgaanbieder een regeling treft voor de behandeling van klachten door een geschilleninstantie in overeenstemming met de in deze wet geldende regels. Via DOKh, stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest-Nederland; afdeling Klachten en Geschillen, zijn wij aangesloten bij een collectieve klachtenregeling.